Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Borzymach istnieje od roku 1999, wcześniej znajdowała się w Romotach. W tym właśnie roku została oddany do użytku nowy, piękny, nowoczesny budynek szkolny. Znajduje się w nim osiem sal lekcyjnych wraz z zapleczami, biblioteka szkolna, świetlica, świetnie wyposażony kompleks sportowy: duża i mała sala gimnastyczna, łazienki, prysznice. Na terenie posesji szkolnej, z pięknie zagospodarowanym terenem zielonym, znajdują się boiska: do gry w koszykówkę, piłkę nożną, skocznia w dal oraz bieżnia.

Do szkoły uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Lisewo, Skrzypki, Dudki, Romanowo, Ryczywół, Jędrzejki, Stożne, Romoty, Borzymy. W roku szkolnym 1999/2000 do szkoły uczęszczało 147 uczniów (klasy I – VI 120 ucz., klasa VIII – 15 ucz. i oddział przedszkolny 12), z czego około 23 %  uczniów było dowożonych. Zatrudnionych było 13 nauczycieli (9 na całym etacie i 4 w niepełnym wymiarze) oraz czterech pracowników obsługi.

Pierwsza pracownia komputerowa powstała w 2001 roku, a w 2004 r. szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pracownie komputerowe dla szkół ”. W ramach tego projektu w październiku 2005 roku szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową (11 komputerów stacjonarnych, komputer przenośny, drukarkę laserową, skaner i wideoprojektor). 

W 2003 roku jedno z pomieszczeń zostało dostosowane do wydawania obiadów, które były dowożone ze stołówki Gimnazjum w Kalinowie.

Od stycznia 2008 r. działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę laserową. Wyżej wymieniony sprzęt został pozyskany w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

            Uczniowie naszej szkoły począwszy od oddziału przedszkolnego uczą się języka angielskiego, oprócz obowiązkowych zajęć z informatyki bardzo często korzystają z pracowni komputerowej oraz ICIM, z centrum internetowego mogą również korzystać mieszkańcy Borzym i okolicznych miejscowości.

            Szkoła organizuje konkursy o charakterze gminnym, cieszące się zainteresowaniem nie tylko uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół, ale także całego środowiska lokalnego.

Do znanej w powiecie tradycji należy organizowany corocznie Gminny Przegląd Jasełek. Konkurs zaszczycają swoją obecności znamienici goście: Biskup Diecezji Ełckiej, Starosta Ełcki, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Delegatura w Ełku.

Budowa szkoły.