Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Galeria

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo" . Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Borzymach.

Szkoła Podstawowa w Borzymach jako jedna ze szkół Gminy Kalinowo bierze udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo" Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach wyżej wymienionego projektu w szkole realizowane będą zajęcia: - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 godziny tygodniowo), - dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 godzina tygodniowo), - dla dzieci z wadami postawy (1 godzina tygodniowo), - rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych szczególnie przyrodniczo i matematycznie (1 godzina tygodniowo). Zajęcia prowadzić będą: p. E. Korabiewska, p. E. Grzybowska i p. A. Bieńkowska.

Ilość zdjęć: 20