Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Galeria

Budowa szkoły.

Ilość zdjęć: 6

Zdjęcia z początkowych etapów budowy szkoły.

pokaż więcej »

Sztandar szkoły

Ilość zdjęć: 2

pokaż więcej »

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo" . Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Borzymach.

Ilość zdjęć: 20

Szkoła Podstawowa w Borzymach jako jedna ze szkół Gminy Kalinowo bierze udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo" Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach wyżej wymienionego projektu w szkole realizowane będą zajęcia: - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 godziny tygodniowo), - dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 godzina tygodniowo), - dla dzieci z wadami postawy (1 godzina tygodniowo), - rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych szczególnie przyrodniczo i matematycznie (1 godzina tygodniowo). Zajęcia prowadzić będą: p. E. Korabiewska, p. E. Grzybowska i p. A. Bieńkowska.

pokaż więcej »

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach

Ilość zdjęć: 8

Na początku listopada 2011 r. przy naszej szkole powstał plac zabaw dla dzieci. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Kalinowo w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu dla najmłodszych. Plac wyposażono w urządzenia do zabawy. Znalazł się tam: wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz sprawnościowy, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna oraz pojedyncza, piaskownica sześciokątna oraz deska surfingowa. Z placu korzystają przedszkolaki uczęszczające do Punktu Przedszkolnego, jak również dzieci ze wsi Borzymy i okolicznych miejscowości.

pokaż więcej »