Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Komunikaty

09 maja 2019 13:31 | Komunikaty

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach za 2018 r.

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach za 2018 r. na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki - informacja dodatkowa Sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994...

czytaj więcej »

07 września 2018 15:13 | Komunikaty

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W roku szkolnym 2018/19 dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są: 2.11.2018 r., 15,16,17.04.2019 r., 17.06.2019 r. W wyżej wymienioych dniach w szkole zorganizowane są zajęcia opiekuńczu - wychowawcze. &

czytaj więcej »