Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Komunikaty

11 marca 2020 12:11 | Komunikaty

Koronawirus

Ogłoszenie !!! Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają...

czytaj więcej »

09 maja 2019 13:31 | Komunikaty

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach za 2018 r.

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach za 2018 r. na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki - informacja dodatkowa Sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994...

czytaj więcej »