Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach

Komunikaty

09 maja 2019 13:31 | Komunikaty

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach za 2018 r.

Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w  Borzymach  za 2018 r. na które składają się:

 

- bilans

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu jednostki

- informacja dodatkowa

 

Sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 poz. 760 z późn. zm) i umieszczone na stronie bip.kalinowo.pl

Przeczytano: 115 razy. Wydrukuj|Do góry